Offroad Gateway

Nejnovější pravidla CFOR
Publikováno: Úterý, 26.08. 2003 - 18:30:19
Téma: Pravidla


Zveřejňujeme nejnovější a momentálně jedinou správnou variantu pravidel CFOR, podle kterých se pojede i letošní Jamboree 2003, 30. 8. ve Stráži pod Ralskem. Čtěte je, prosím, pozorně, abyste jimi nebyli během závodu zaskočeni nebo překvapeni!PRAVIDLA ČESKÉ FEDERACE OFF ROAD (20.8.2003)

1. VOZIDLA
2. POVOLENÉ ÚPRAVY
3. POSÁDKA
4. PREZENCE
5. JÍZDNÍ VÝKAZ - KARTA
6. ROZPRAVA
7. LOSOVÁNÍ
8. RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKA - RZ
9. TRIAL
10. VÍCEHODINOVKA
11. BODOVÁNÍ DISCIPLÍN
12. PROTESTY


1. VOZIDLA
Osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do celkové hmotnosti 3500 kg.

Kategorie A - speciály S1 - do 2000ccm včetně
S2 - nad 2000ccm

Kategorie B - vozidla s SPZ
(leštěnky) L1 - do 2000ccm včetně
L2 - nad 2000ccm


2. POVOLENÉ ÚPRAVY

A - speciály
karoserie: celoplechová uzavřená nebo bezpečnostní rám, funkční osvětlení vozidla
bezpečnostní pásy: povinné, schváleného typu (doporučují se čtyř a vícebodové )
sedačky: sériové nebo sportovní schváleného typu, opěrky hlav povinné
pneu a ráfky: oboje libovolného typu , hřeby a šrouby v pneu jsou ZAKÁZÁNY, sněhové řetězy jsou povoleny celoročně, ale také bez hrotů
B - vozidla s SPZ - dále jen "leštěnky"
Vozidla musejí být v době závodu způsobilá k silničnímu provozu. Vozidla musejí do místa setkání přijet po vlastní ose. Jako SPZ není uznaná převozní ani jiná náhradní značka.
karoserie: celoplechová uzavřená nebo ochranný rám, u vozidel typu
kabrio se považují za ochranný rám části střešní konstrukce, posouzení však přísluší vždy řediteli závodu a hlavnímu rozhodčímu
bezpečnostní pásy: povinné, schváleného typu
pneu a ráfky: viz. kategorie S
sedačky: viz. kategorie S


3. POSÁDKA

Posádka je neměnná během trvání srazu - výjimku povolí v odůvodněném případě ředitel závodu.

A. posádku tvoří dvě osoby

B. věk posádky : řidič starší 18 let vlastnící ŘP sk. B , spolujezdec starší 15 let - do 18 let s písemným souhlasem zákon.zástupce.

C. střídání posádky během závodu jen se souhlasem ředitel závodu a to v odůvodněných případech.

D. střídání posádek u vozidel

s jedním vozidlem může jet více posádek
každá musí jet zvlášť a absolvovat všechny disciplíny a je také samostatně hodnocena
posádka však musí absolvovat všechny disciplíny s jediným vozidlem
posádka musí být vybavena ochrannými přilbami

Nedodržení bodu A až D může být důvodem k DISKVALIFIKACI.4. PREZENCE

Koná se vždy v místě srazu a bude označena .Prezence bude ukončena zároveň s rozpravou.Posádka obdrží jízdní výkaz a zaplatí startovné.5. JÍZDNÍ VÝKAZ - KARTA

Při prezentaci obdrží každá posádka jízdní výkaz, za který plně zodpovídá. Po ukončení poslední disciplíny odevzdá posádka výkaz ředitel závodu, a to každý den zvlášť. Neodevzdání nebo ztráta výkazu může být důvodem k diskvalifikaci.6. ROZPRAVA

Koná se vždy minimálně 30 min. před zahájením závodu. Rozpravy je povinen se zúčastnit alespoň jeden člen posádky. Během závodu je možné přihlásit nové vozidlo do závodu, ale bez možnosti absolvovat již proběhnuté disciplíny.7. LOSOVÁNÍ

Použije se jen v odůvodněných případech a vyhlásí jej vždy ředitel závodu na rozpravě. Losuje se systémem náhodného vylosování čísla, které určuje pořadí na startu. Z posádky losuje vždy jen jeden a losování není možné opakovat. Z důvodu technické závady na voze se posádka nemusí účastnit losování a může startovat jako poslední. Vždy však před vypršením časového limitu. Tuto skutečnost musí oznámit řediteli závodu nebo hlavnímu rozhodčímu a ten rozhodne o závažnosti tech. závady s přihlédnutím k dané situaci.
Losuje se vždy jednou za závod a vylosované pořadí se následně posouvá dle schématu a vztahuje se na všechny disciplíny:

T1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
RZ1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
RZ2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3
T3 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4
Atd. analogicky.


8. RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKA - RZ

Místo startu je označeno RZ - START. Jede se jen po trati vyznačené PVC páskou, a to ve vyznačeném směru. Minimální ani maximální počet kol není omezen a závisí na rozhodnutí ředitele závodu a časovém plánu.
Při RZ je posádka povinna používat ochranné přilby a bezpečnostní pásy. Start RZ je pevný s motorem v chodu. Vůz musí odstartovat vlastní silou. Čas v cíli se měří při zastavení na úrovni označení RZ-CÍL. Při projetí cíle je výsledný čas měřen do zastavení vozidla + penalizace. Zastavení vozidla je uvedení kol a karoserie do klidu.

Penalizace speciály

projetí cíle: + 60 vt.
předčasný start: +200 vt. + čas nejhoršího
úmyslné nedodržení tratě: DISKVALIFIKACE
neúčast v disciplíně: DISKVALIFIKACE
nedojetí: celkový výsledný čas nejhoršího + 120 vt.
ústní protesty posádky: +200 vt.
cizí pomoc: DISKVALIFIKACE
neuposlechnutí rozhodčího: +60 vt. až DISKVALIFIKACE


Leštěnky: RZ (jízda pravidelnosti JP) se jede na dodržení průměrné rychlosti. Průměrnou rychlost , délku trati a výsledný čas určuje hlavní rozhodčí (délka trati a výsledný čas je pro posádku tajný). Průměrnou rychlost lze vybrat ze tří nabídnutých možností.Jede se na dodržení času odpovídajícího zvolenému průměru a délce trati. V dohledu cílového rozhodčího nesmí vozidlo zastavit.

Penalizace leštěnky

předčasný příjezd: 0.01 vt. = 2 tr. b.
pozdější příjezd: 0.01 vt. = 1 tr. b.
zastavení v dohledu: 200 tr. b.
předčasný start: 200 tr. b.
projetí cíle: 200 tr. b.
úmyslné nedodržení tratě: DISKVALIFIKACE
neúčast v disciplíně: DISKVALIFIKACE
nedojetí v disciplíně: celkové výsledné body nejhoršího + 60 tr. b.
ústní protest posádky: 200 tr. b.
cizí pomoc: DISKVALIFIKACE
neuposlechnutí rozhodčího: + 60 tr. b. až DISKVALIFIKACE


9. TRIAL

Trial je omezen časem, který stanoví hlavní rozhodčí. Jede se po trati vyznačené brankami a ohraničené PVC páskou. Vozidlo s posádkou musí projet brankami ve vyznačeném pořadí od č.1 dále. Branka č.1 je vždy i brankou startovní. Cílová branka je vždy branka s nejvyšším pořadovým číslem a označená TRIAL-CÍL.
Startovní a cílovou branku musí vždy vozidlo projet po předu a posádka musí být na místech řidiče a spolujezdce a upoutána bezp.pásy.

Rozměr branky

kategorie S1, S2, L1 = 230cm ?10 cm
kategorie L2 = 240cm ?10 cm

Minimální a maximální počet branek není omezen. Číslo je vždy vpravo na brance a nesmí zasahovat do branky, je však jeho součástí. Při jednom průjezdu branky se hodnotí dotyk a poražení tyče a to na obou stranách vozu. Vůz musí jet nejkratší cestou k další brance podle čísel.Vystoupení člena posádky (dotek země) znamená penalizaci. Posádka musí před vyjetím z branky nastoupit do vozidla , jinak je každý další dotek země penalizován.

Posádka je povinna během jízdy být ve voze na místě řidiče a spolujezdce upnuti bezpečnostní pásy s ochrannými přilbami na hlavě. Po voze se smí pohybovat bez omezení, je-li vůz v klidu.
Průjezd branky - přetnutí spojnice mezi tyčemi branky vymezující branku, alespoň jedním kolem každé nápravy a nadpoloviční většinou vozu.

Couvání je pohyb karoserie a kol vzad (rotace kol vzad).

Vyproštění vozidla vlastními silami je povoleno, za použití heveru, navijáku, lana, řetězu a běžných vyprošťovacích prostředků. Tyto pomůcky musejí být během jízdy dané disciplíny stále ve voze, aby mohly být použity. V případě použití jiných "vyprošťovacích" prostředků konsultuje jejich použití před vjezdem do prostoru disciplíny s traťovým komisařem.
Je také možno použít přírodních prostředků nacházejících se v prostoru disciplíny. Použití jiných prostředků je považováno za cizí pomoc a penalizováno.
Penalizace se vztahuje na vůz a posádku. Posádka a pomůcky k vyproštění jsou považovány za součást vozu a posádky.

Posádka nesmí upravovat ani jinak měnit trať, pokud právě v této disciplíně nesoutěží. To znamená, že může upravit pouze tu trať, do které již odstartovala.
Penalizace se uděluje za dotek a poražení tyče (a to i tyčky vyznačující prostor trialu), couvání, dotek posádky země, neprojetí trialu, neúčast v trialu, objetí branky, průjezd branky ve špatném směru, cizí pomoc, překročení časového limitu, přetržení pásky ohraničující prostor disciplíny, viz penalizace.

OBJETÍ-NEPROJETÍ BRANKY
Objetí branky nahlásí řidič vozu zřetelně rozhodčímu v dané sekci před vjetím do příslušné branky.
Nahlášením neprojetí branky se ruší DISK. za průjezd následující branky mimo pořadí.
Objetí branky = protnutí spojnice tyčí následující branky za brankou již projetou celým vozem ( zajetí za úroveň branky )
Nahlášené objetí ( vynechání ) branky již nelze zrušit .

Penalizace

Couvání: 3 tr. b
Dotek tyčky: 10 tr. b
Dotek země posádky: 10 tr. b
Úmyslný dotek (např. každý odklon tyče rukou): 10 tr. b
Poražení tyčky: 50 tr. b
Ponechání pomůcek v prostoru disciplíny: 50 tr. b
Přetržení pásky: 100 tr. b
Ústní protesty posádky: 100 tr. b
Neprojetí triálu: DISKVALIFIKACE
Překročení čas. limitu: DISKVALIFIKACE
Neúčast: DISKVALIFIKACE
Cizí pomoc: DISKVALIFIKACE
Objetí branky: DISKVALIFIKACE ( vyjma předem hlášeného objetí branky)
Průjezd branky mimo pořadí: DISKVALIFIKACE (vyjma předem hlášeného objetí předchozí branky)
Průjezd ve špatném směru: DISKVALIFIKACE
Nepřipoutaná posádka během jízdy: DISKVALIFIKACE
Jízda bez helmy: DISKVALIFIKACE
Opuštění prostoru disciplíny: DISKVALIFIKACE
Neuposlechnutí rozhodčího: 10 tr. b až DISKVALIFIKACE
Projetí všech branek v trialu = 1.bodovací kategorie.
Neprojetí jedné branky v trialu = 2.bodovací kategorie.
Neprojetí dvou branek v trialu = 3.bodovací kategorie.
Atd.

Bodování trialů: pořadí se určuje podle tr. b. V případě shody tr. b rozhoduje o pořadí čas.
Bodování RZ speciály: pořadí určuje výsledný čas včetně penalizace.
Bodování JP leštěnky: pořadí určuje počet tr. b. V případě shody tr. b se lépe umístí posádka s vyšším zvoleným průměrem.10. VÍCEHODINOVKA

Startují všichni účastníci současně a to bez ohledu na kategorii. Rozhodující pro pořadí je počet ujetých kol. Při shodném počtu kol rozhoduje čas.( dřívější průjezd do posledního kola.) Během závodu jsou povoleny opravy a tankování pouze v depu.V odůvodněných případech může výjimku povolit ředitel závodu popř. hlavní rozhodčí. Délku závodu určuje ředitel závodu s právem na jeho případné zkrácení podle okolností.

Postavení na startu určuje řed.závodu na základě času z RZ 1.

Penalizace

úmyslné zkrácení - opuštění tratě: 1 kolo
Nebezpečná jízda: 1 kolo až DISKVALIFIKACE
Předčasný start - přejetí startovní čáry: 5 kol
Jízda bez helmy - bezpečnostních pásů: DISKVALIFIKACE
Opravy-tankování mimo depo: 1 kolo
Neuposlechnutí rozhodčího: 1 kolo až DISKVALIFIKACE
Cizí pomoc na trati: 1 kolo až DISKVALIFIKACE
11. BODOVÁNÍ DISCIPLÍN

pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
body 20 15 12 9 7 5 4 3 2 1


Celkové pořadí je určeno součtem bodů z jednotlivých disciplín.Při shodnosti bodů rozhodují o pořadí výsledky v disciplínách v tomto pořadí T1,RZ1,T2,RZ2 (u leštěnek RZ=JP).

V rámci jedné sezóny se všem posádkám škrtají body ze dvou závodů, které posádka sama vybere. Nebudou se tedy počítat dva závody, které posádka musí nahlásit nejpozději do 1 hodiny po skončení posledního závodu sezóny.12. PROTESTY

Protesty se podávají písemně s vkladem 5.000,- Kč řediteli závodu, a to max. do 30 min po ukončení disciplíny, která je předmětem protestu.
Při uznaném protestu bude vklad vrácen, v opačném případě vklad propadá ve prospěch pořadatele, který jej použije na nákup cen pro vítěze závodů.

Všechna další rozhodnutí jsou plně v kompetenci ředitele závodu a hlavního rozhodčího.Ředitel závodu:
Jiří Chvojka, CFOR

Hlavní rozhodčí:
Jiří Slovák


Pravidla platí v seriálu CFOR a ve všech sekcích na Jamboree 2003 (v modré sekci není nutná ochranná přilba).Tento článek si můžete přečíst na webu Offroad Gateway
http://www.offroad.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.offroad.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=125