Offroad Gateway

Pravidla pro MČR OFF ROAD 2005 - předběžný nástřel - NEOFICIÁLNÍ
Publikováno: Středa, 12.01. 2005 - 21:52:58
Téma: Pravidla


Pro všechny nedočkavce a zvědavce přinášíme nejaktuálnější verzi pravidel pro letošní ročník MČR. Není ještě definitivní, ale už je dost blízko finální verzi, tak ji pořádně a pečlivě prostudujte a pokud budete mít jakékoliv připomínky, napište je jako komentář pod článek, nebo do fóra pod příslušné téma, kde už se o pravidlech diskutuje. Text pravidel jsme nijak neupravovali, jsou jen zformátovaná pro web. Tak čtěte, vyjadřujte se a stihněte to do víkendu, protože po víkendu by měla být pravidla oficiálně vyhlášena a už s nimi nikdo a nic nehne. ;-)Pravidla - MČR OFF ROAD 2005

Vyhlašovatel MČR:
Novoborský Off Road Club ve spolupráci s ÚAMK Praha

Pořadatelé závodů:
Novoborský Off Road Club
Off Road Club Krnov
Bohemia Off-Road

1) Vozidla:
-osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg

2) Kategorie:
a) Speciály
- S1 do 2000 ccm včetně
- S2 nad 2000 ccm
b) Leštěnky ( vozidla na SPZ a sériová vozidla bez SPZ jen v originálním stavu )
- L1 do 2000 ccm
- L2 nad 2000 ccm včetně

3) Povinné úpravy ? kategorie speciál
a) Karoserie: kompletní bezpečnostní rám povinný
b) Bezpečnostní pásy: povinné čtyř, nebo vícebodové
c) Sedačky: sériové, sportovní s bočním vedením, povinné opěrky hlavy
d) Chladič vozidla musí být oddělen od prostoru posádky přepážkou odolnou proti průniku vody a páry
e) Čelní prostor kabiny musí být vyplněn autosklem, bezpečnostním sklem, nebo drátěnou přepážkou ( při RZ nutné použití sportovních ochranných brýlí )
f) Autobaterie musí být řádně a bezpečně připevněna k vozidlu
g) Vozidlo musí mít plně funkční brzdový systém
h) Pneu a ráfky: pneu libovolného typu, ráfky libovolného rozměru (bez hrotů, šroubů a dalších speciálních úprav), hřeby a šrouby v pneu ZAKÁZÁNY
i) Použití sněhových řetězů - dle rozhodnutí pořadatele
j) Hasící přístroj: schváleného typu dostupný z vnějšku vozidla
k) Při nočních disciplínách musí mít vozidlo funkční osvětlení vozu

4) Povinné vybavení leštěnky ( vozidla s SPZ a sériová vozidla bez SPZ ? pouze v originálním stavu)
a) Karosérie: celoplechová uzavřená nebo ochranný rám.
b) Bezpečnostní pásy: povinné-sériové schváleného typu
c) Vozidlo na SPZ musí být v době závodu způsobilé silničního provozu. (Vybavení může být předmětem kontroly způsobilosti.)
d) Vozidlo bez SPZ musí být pouze v originálním stavu bez jakýchkoli úprav
e) Použití sněhových řetězů ? dle rozhodnutí pořadatele
f) Sedadla musí být vybavena opěrkami hlavy
g) Vozidlo musí být vybaveno funkčním hasícím přístrojem

5) Posádka:
a) Posádku tvoří pouze řidič starší 18ti let a spolujezdec starší 15ti let (do 18 s podpisem zákonného zástupce.) Posádka je povinna na požádání pořadatele toto doložit.
b) Řidič je povinen vlastnit ŘP min. skupiny B
c) Střídání posádky během závodu povoleno pouze osobám splňujícím bod a), b)
d) Pro klasifikaci vozu v závodě, musí závod dokončit alespoň jeden ze dvou členů posádky
6) Technická přejímka vozidel:
TP se koná den před závodem do 20,00, nebo ráno od 8,00 do rozpravy. Proběhne kontrola povinného vybavení vozidel. Bez TP se vozidlo ani posádka nemohou zúčastnit závodu. TP provádí hlavní rozhodčí, ředitel závodu, jiný pověřený rozhodčí
TP mimo určený čas je nutné dohodnout s ředitelem závodu

7) Rozprava:
a) Rozprava se koná 30 min. před startem každého závodu
b) Rozpravy je povinen se zúčastnit alespoň jeden ze členů posádky
c) Během závodu je možné přihlásit nové vozidlo, ale bez možnosti absolvovat již proběhlé sekce.

8) Losování ? rozhoduje pořadatel závodu (oznámeno při rozpravě)
- Losování
a) Před každou sekcí se losuje pořadí vozidel na startu
b) Z posádky losuje pouze jeden člen a losování není možné opakovat
c) Z důvodů technické závady na voze se posádka nemusí účastnit losování a startuje jako poslední
d) Posádka je povinna nahlásit neúčast při losování z důvodů technické závady na vozidle
e) O závažnosti závady rozhodne hlavní rozhodčí (ředitel závodu) s přihlédnutím k dané situaci
- Nelosuje se ? pořadatel při rozpravě určí časový limit na projetí všech sekcí v daném
závodě ( libovolné pořadí projetí sekcí ).

9) Jízdní výkaz:
a) Před startem závodu obdrží každá posádka jízdní výkaz, za který plně odpovídá, ztráta jízdního výkazu se trestá 250 trestnými body v dané sekci.
b) Pokud nebude jízdní výkaz odevzdán na registraci , a to ani do 15ti minut po ukončení poslední sekce, nebude posádka hodnocena
c) Bez jízdního výkazu nebude posádka vpuštěna do sekce

9) Jízda po trati a chování účastníků:
a) Po dobu závodu se posádky řídí pokyny pořadatelů
b) Po dobu jízdy vozidla v sekci mají do prostoru sekce povolen vstup pouze určení ? viditelně označení pořadatelé závodu
c) Při porušení bodu 9b) bude průjezd vozu pozastaven až do vyklizení tratě
d) Mimo dobu závodu je vjezd vozidel do prostoru sekcí povolen pouze se svolením pořadatele.
e) Posádka nesmí upravovat sekci, pokud nebyla v dané sekci odstartována ? diskvalifikace v sekci
f) Nebezpečná manipulace v sekci ( nebezpečná pomoc) ? rozhodčí má právo zastavit posádku v sekci
g) Je zakázáno bezdůvodné ježdění po přilehlých pozemcích nespadajících do katastru závodiště. Neuposlechnutí bude trestáno DISKVALIFIKACÍ V ZÁVODĚ !
h) Posádka nesmí být při jízdě v sekci pod vlivem alkoholu ani jiných psychotropních látek. V případě porušení DISKVALIFIKACE v celém závodě
i) Posádka v prostoru závodiště plně zodpovídá za chování svého technického doprovodu

10) Podmínky RZ
a) Při RZ je posádka za jízdy mít povinna upnutou motoristickou přilbu a bezpečnostní pásy
b) Start při RZ je pevný
c) Čas v cíli se měří při protnutí vozidla spojnice cílové branky (letmo.)
d) Posádka je povinna zastavit vozidlo před označeným ukončením cílového prostoru, nedodržení je penalizováno 60ti trestnými sekundami
e) Každá posádka má právo na jedno zkušební kolo

11) Podmínky trialu:
a) Každá sekce je omezena časem, který stanoví hlavní rozhodčí závodu
b) Průjezd brankami je povolen pouze v jednom směru, procouvání branky je zakázáno ??. Nedodržení se rovná diskvalifikaci
c) Směr průjezdu brankou udává číselné značení na levé straně branek
d) Posádka je povinna projet trať v dle rozhodčím určeném pořadí branek a směru postupu mezi těmito.
e) Pokud vozidlo neprojede branku nadpoloviční většinou, ve směru jízdy, považuje se branka za neprojetou
f) Branka se považuje za projetou pouze při opuštění spojnice obou tyček celým půdorysem vozu
g) Při průjezdu sekcí musí posádka mezi brankami postupovat nejkratší možnou cestou, odpovídající všem možnostem vozu
h) Šířka branek je 2400 mm +,- 50 mm
i) Použití vyprošťovacích pomůcek k jinému účelu než vyproštění vozidla, bude penalizováno 50 tr. body (hodnotí se podle nemožnosti dalšího pohybu vozu bez jejich použití).
j) K vyproštění vozidla lze použít následujících prostředků: naviják, hever, lopata, krumpáč, kladivo, kurty, lana.Veškeré použité prostředky musí být při vjezdu do sekce vezeny ve vozidle. Při opuštění sekce musí být veškeré vyprošťovací prostředky opět ve vozidle. Při jízdě vozidla musí být pevně upevněna proti pohybu
k) Cizí pomoc při průjezdu znamená DISKVALIFIKACI
l) Procouvání branky znamená projetí spojnice obou tyček tvořících branku celým půdorysem vozidla
m) Při vjetí a vyjetí ze sekce se bere opět celý půdorys vozu (protnutí spojnice obou tyček branky)
n) Při vjetí a vyjetí ze sekce je posádka povinna sedět v sedácích uvnitř vozu na místě jezdce a spolujezdce a být připoutána bezp. pásy a mít upnuté motoristické přilby .
o) Při losování - časový limit pro vjezd do trialové sekce je 5 minut po dojetí předcházející posádky
p) Posádka je povinna mít nasazené a řádně upevněné ochranné motoristické přilby po celou dobu pohybu v sekci, sejmutí znamená diskvalifikaci v této sekci
q) Posádka ve vozidle je povinna při pohybu vozu mít zapnuté bezpečnostní pásy ( u 4-bodových pásů stačí pouze břišní- bederní pás)
r) Při průjezdu sekcí bude čas dosažený během jejího průjezdu rozhodovat při rovnosti trestných bodů dosažených v dané sekci.
s) Neslušné a vulgární chování v sekci řeší ihned traťový komisař. Rozpětí trestu: Napomenutí-250 trestných bodů.
t) Neoprávněný vstup posádky do sekce (v době, kdy sekci absolvuje jiná posádka) bude potrestán 250 trestnými body v dané sekci
u) Při penalizaci za dotyk člena posádky země mezi dvěma brankami je posádka povinna opět nastoupit do vozu před vjetím do následující branky, v opačném případě ? opakovaná penalizace
v) Nedokončení trialu = penalizace: součet dosažených tr.b + tr.body za neprojeté branky
w) ZÁKAZ pohybu posádky po vozidle během pohybu vozidla = diskvalifikace v dané sekci
x) Nejsou povoleny žádné zkušební jízdy

12) Hrazení:
a) Hrazením je považován textilní nebo PVC pás, kterým je ohraničen prostor jednotlivých disciplín
b) Hrazení není možné během otevřené sekce měnit

13) Systém bodového hodnocení:
Couvání - 3
Dotek neoznačené tyčky vozidlem, nebo posádkou - 10
Dotek člena posádky země mezi dvěma brankami - 10
Dotek označené tyčky vozidlem, nebo posádkou - 15
Dotek hrazení vozidlem, nebo posádkou - 30 ??
Zanechání vyprošťovacích prostředků v sekci - 50
Poražená tyčka - 50
Použití vyprošťovacích pomůcek k jinému účelu - 50??????
Dotek posádky hrazení - 50
Neprojetí branky - 250
Ústní protesty v sekci napomenutí až 250
Ztráta jízdního výkazu - 250
Neoprávněný vstup posádky do sekce - 250
Nezastavení vozidla před končením cílového prostoru RZ - 60 trestných sekund
Dvakrát projetí stejné branky (neprojetá započítaná branka se v tomto případě považuje za projetou) - diskvalifikace
Přetržení hrazení - diskvalifikace
Přeražení, nebo poražení kolíku hrazení - diskvalifikace
Nedodržení trasy - diskvalifikace
Překročení hrazení - diskvalifikace
Nepovolené úpravy sekce posádkou - diskvalifikace
Překročení časového limitu v RZ - diskvalifikace
Procouvání branky - diskvalifikace
Cizí pomoc - diskvalifikace
Nedodržení pravidla při vjetí a vyjetí ze sekce - diskvalifikace
Nenastoupení do sekce ve vylosovaném
pořadí do 5 min. od dojetí předcházející posádky - diskvalifikace
Odmítnutí losovat pořadí do sekce - diskvalifikace
Sejmutí ochranné motoristické přilby v sekci - diskvalifikace
Odepnutí bezpečnostního pásu v sekci - diskvalifikace
Jízda v sekci pod vlivem alkoholu, nebo jiných psych. látek - diskvalifikace v závodě
Bezdůvodné ježdění po přilehlých pozemcích
nespadajících do katastru závodiště - diskvalifikace v závodě

14) Systém bodování v závodě:
a) V jednotlivých disciplínách je pořadí posádek hodnoceno body od 15 do 1 bodu podle umístění v disciplíně
b) Celkový výsledek v závodě je součtem bodů dosažených ve všech disciplínách
c) Celkový výsledek v závodě je hodnocen body 15, 12 , 10, 9 ..dále pak po jednom do 1 bodu

15) Systém bodování v seriálu:
d) Celkový výsledek v seriálu je součtem bodů maximálně osmi závodů
e) Do celkového bodování se započítávají výsledky max.8 závodů. Škrtá se závod s nejhorším výsledkem, / může být i 0 bodů za neúčast na závodě/
f) Celkovým vítězem seriálu se stává posádka s nejvyšším počtem bodů každé kategorii

16) Rovnost výsledků
a) V případě rovnosti výsledků rozhoduje součet bodů všech trialů v daném závodě
b) V případě další rovnosti rozhodují RZ
c) V případě rovnosti bodů v trialu rozhoduje čas průjezdu trialovou sekcí
d) V případě rovnosti bodů v seriálu rozhoduje součet bodů všech trialů ze započítávaných závodů

17) Odstavení vozidel:
- Po dobu závodu musí mít soutěžící odstavena vozidla na místech určených pořadatelem

18) Protesty:
-Každý protest musí být podán písemně řediteli závodu do 15ti minut po ukončení závodu s částkou 500,- Kč, která nebude vrácena v případě neoprávněného protestu

19) Kompetence :
a) Ostatní podmínky závodu jsou v plné kompetenci hlavního rozhodčího
b) Rozhodování v sekci je v plné kompetenci traťových komisařů
c) Rozhodčí v sekci rozhodne o penalizaci 250 trestnými body za ústní protesty posádky

20) Škody na zeleni:
- Úmyslné poškození zeleně, trati a lesního porostu bude potrestáno diskvalifikací v závodě a úhradou vzniklé škody.
- Pořadatel si vyhrazuje právo zařazení nestandardních disciplín dle možností (např.: Esmeralda, výjezdy do vrchu, noční RZ, trial s volným pořadím branek apod.) ? pravidla oznámí pořadatel nejpozději na rozpravě daného závodu.

NORD CUP 2005:
Jan Choroš Vávra - Ředitel MČR
Jiří Boban Slovák - Hlavní rozhodčí LEŠTĚNEK
Mikuláš Strnad - Hlavní rozhodčí SPECIÁLŮ

Krnovský pohár:
Jindřich Hošna - Ředitel závodu
Jaroslav Těšícký - Hlavní rozhodčí

Bohemia Off-road
Patrik Želechovský - Ředitel závodu
Jiří Boban Slovák - Hlavní rozhodčí

8.1.2005

VYSVĚTLIVKY ? nedílná součást pravidel
a) Dotek
Při průjezdu brankou se hodnotí dotek celého obrysu vozidla jako jediný dotek. To znamená že při opakovaném dotyku několika částí projíždějícího vozu jedné z tyček vymezujících branku je tento brán jako jediný, (člen posádky je součástí vozu). Při opuštění branky a opakovaném najetí do téže se další dotek hodnotí opět.

b) Poražení
Poražení znamená že tyčka vymezující branku se z roviny vertikální dostane do horizontální to znamená že tyčka musí ležet na podkladu. V bodování má poražení vyšší bodovou hodnotu než dotek proto má přednost to znamená že pokud před poražením byl dotek té samé tyčky,počítá se pouze jako poražená. V případě že došlo mezi dotykem a poražením k opuštění branky vozidlem je započítán dotek plus poražení.

c) Couvání
Pohyb vozidla vzad větší než 20cm.(hodnotí rozhodčí.)
Při zařazení zpětného stupně a pohybu kol (vozidlo se nemusí pohnout, pokud nedojde k pohybu kol,o couvání se nejedná.)

d) Dotek posádky hrazení
Dotek hrazení vymezující sekci jakoukoli součástí těla či oblečení či pomůcky, kterou drží člen posádky. (znamená trestné body)

e) Opuštění sekce
Dotek terénu za páskou vymezující sekci,jakoukoli částí těla či oblečení člena posádky, nebo pomůcek kterými manipuluje. (Při vjezdu a výjezdu toto platí pro spojnici tyček vymezujících vjezd a výjezd ze sekce.) Opuštění sekce celým obrysem vozu.

f) Průběh závodu
Posádka je povinna během závodu sledovat průběh a kontrolovat své nástupy do sekcí, včetně losování pořadí které určuje nastoupení do sekce.To platí též pro počáteční určení směru průjezdu sekce rozhodčím.Na pozdější protesty nebude brán zřetel!!

g) Neprojetí branky
Branka musí být projeta nadpoloviční částí vozu.To znamená že při průjezdu brankou musí touto projet přední i zadní část vozu nadpoloviční většinou bráno v obryse vozu, (pokud vozidlo projede pouze přední nebo zadní částí nadpoloviční většinou bude tato považována za neprojetou,platí pro podélný směr branky).
V příčném směru branky je to celý obrys vozu.
Bodování je takové že veškeré trestné body dosažené před neprojetím v téže brance se započítávají, (to znamená že dotek i poražení se počítá dle stanoveného, plus neprojetí pokud tato situace nastane).

h) Vyproštění
Vyprošťovací prostředky lze použít dle daných podmínek, pouze lano nebo kurta lze použít i k jinému účelu než je vyproštění vozu, to znamená že při jízdě v sekci jimi lze tento přidržovat apod.

i) Dotek posádky tyčky
250tr bodů bude počítáno pouze v případě odklonění tyčky vymezující branku posádkou za účelem snížení ostatních tr. bodů, např. doteku nebo poražení, v ostatních případech bude brána posádka jako součást vozu včetně tr. bodů. (tj. 10-15 dotek, 30 poražení)

Tento článek si můžete přečíst na webu Offroad Gateway
http://www.offroad.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.offroad.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=290