Offroad Gateway

Nová ''evropská'' pravidla pro letošní ročník MČR
Publikováno: Neděle, 19.03. 2006 - 22:21:34
Téma: Pravidla


A tady jsou pravidla, o kterých byla řeč v minulém článku! Any comments? ;)Národní pravidla MČR OFF ROAD TRIAL 2006Část I

Všeobecná ustanoveníTato pravidla jsou výběrem pravidel Euro Trial ze dne 20.5.2005 a platí pro MČR OFF ROAD TRIAL 2006.

Všechna ostatní pravidla neuvedená v této verzi se řídí pravidly EURO TRIAL 2005 ze dne 20.5.2005.Definice a status

Trialy terénních aut jsou zkouška zručnosti pro terénní auta s náhonem na čtyři kola na uzavřené dráze. Trialy jsou zkouškami zručnosti na krátkých tratích.  1. Oprávnění, předpoklady účasti

1.2.1 Řidič musí vlastnit platný národní /mezinárodní/ řidičský průkaz pro v soutěži jedoucí vozidlo.

1.2.3 spolujezdec musí mít min. 15 let / Je li mladší 18 let, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce/. Pro třídu PROTOTYP není spolujezdec povinný.

1.3 Přihláška

1.3.1 Přihláška se odevzdává na formuláři vydaném pořadatelem. Formulář je třeba úplně a čitelně vyplnit. Je třeba podat všechna požadovaná vysvětlení. Přihlášku podepisuje řidič a příp. také spolujezdec/ zákonný zástupce /

1.4.2 Změna zařazení vozidel v kategorii není po uzávěrce přihlášek možná. Výjimkou jsou pouze chybná zařazení.

1.10 startovní oprávnění a kategorie

1.10.1 startuje se v třídách O (originál), S (standard), M (Modified), PM (Pro-Modified) a P (prototypy).

1.11 Prověření dokumentů a technická přejímka

1.11.1 před soutěží se kontrolují dokumenty účastníka a vozidla. Řidiči, kteří všechny potřebné dokumenty předložili, obdrží Jízdní výkaz. Po technické přejímce posádka vozidlo označí přiděleným startovním číslem.

1.11.2 k prověrce dokumentů musí účastník předložit:

Platný národní resp . mezinárodní řidičský průkaz,

U kategorií „O“ a „S“ kopii Technického průkazu / velkého/

1.11.3 k technické přejímce se účastník musí dostavit s soutěžním automobilem a předepsaným bezpečnostním vybavením.

1.11.4 vozidla neodpovídající technických ustanovením budou odmítnuta. U odstranitelných závad může být stanovena nová přejímka. Ta je nařízena vždy, pokud jsou vozidla poškozena po přejímce. Poškozená a poté opravená vozidla smí být nasazena jen po dobrozdání technickými komisaři.

1.12. Technický stav

1.12.1 vozidla musí po dobu celé akce odpovídat všem technickým ustanovením .

1.12.2 Po startu soutěže se nesmí na vozidle měnit typ a velikost pneumatik .

1.13 trénink, postavení na startu a porada řidičů

1.13.1 Trénink v soutěžních sekcích není povolen. Každá osoba smí startovat jako řidič v každé sekci jen jednou.

1.13.3 Před otevřením sekcí se koná rozprava jezdců, účast je povinná.

1.13.4 Pořadatel stanoví uzavření sekcí v určitém čase. Musí o tom informovat vývěskou nejdéle na konci rozpravy jezdců.

1.14 Přerušení soutěže

Při přerušení soutěže se nevydává ocenění.

1.15 Ukončení soutěže a technické kontroly

1.15.1 Sekce je ukončena, když účastník ukončil předepsanou sekci nebo pokud byl dosažen časový limit stanovený pořadatelem.

1.16 Umístění

Vítězem kategorie je účastník s nejmenším počtem trestných bodů.

1.17 Zvláštní okolnosti pro pokuty (tresty) / diskvalifikace

1.17.1 Účastníci se zavazují k sportovnímu chování. K pořadatelům a rozhodčím v sekci se chovají loajálně a vyvarují se čehokoliv, co by mohlo poškodit zájmy automobilového sportu.

1.17.2 Každé porušení těchto pravidel chování a sportovních pravidel může být potrestáno diskvalifikací.

1.17.3 Následující seznam není definitivním výčtem, uvedena jsou pouze nejdůležitější provinění a případný trest.

1.17.3.4 Hrubě nedbalé jednání: varování až diskvalifikace (rozhodčí v sekci)

1.17.3.5 Nedodržování pravidel jízdy: varování až diskvalifikace (rozhodčí v sekci)

1.17.3.6 Nedodržování pokynů pořadatele nebo rozhodčích v sekci: varování až diskvalifikace (rozhodčí v sekci).

1.18 Výsledek

Konečný výsledek musí být oznámen nejdéle 30 minut před vyhlášením vítězů.

1.19 Protesty

1.19.1. Každý účastník může vznést protest proti vozu jiného účastníka. Pokud předpokládá, že toto vozidlo neodpovídá technickým pravidlům. Protest je třeba předat výhradně řediteli závodu .

1.19.3. Předmět protestu musí být jasný, důvod protestu se musí uvést konkrétně.

1.19.5. Lhůty protestu: protesty technického rázu se musí podat do 30 minut po ukončení sekce (jízdy dotyčného jezdce).

1.19.6. Ke zpracování protestu přizve ředitel závodu další dvě osoby podle své volby (pokud možno rozhodčí

ze sekcí ).
Toto grémium tří osob rozhoduje o protestu při zohlednění pravidel. Rozhoduje prostá většina hlasů.
Pokud jsou přizvané osoby účastníky podniku, nesmí to být jezdci nebo spolujezdci z té samé třídy jako předkladatel protestu nebo předmět protestu. Dále je třeba dbát na to, aby se nejednalo o členy stejného klubu.

1.19.7. Při předání protestu kanceláři se musí zaplatit poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti.

1.19.8. Poplatek propadá pořadateli, pokud protest není uznán jako oprávněný.

1.19.9. Protest může být podán pouze proti vozu stejné třídy.

1.20 Proces odvolání

1.20.1. Proti rozhodnutí o protestu se je možné odvolat. Pokud se podavatel protestu nebo druhá osoba odvolá, je třeba odvolání dodat řediteli závodu v písemné podobě do třiceti minut od oznámení výsledku jednání o protestu.

1.20.2 K odvolání od podavatele protestu nebo druhé osoby musí být přiložen poplatek 500 Kč.

1.21 Výklad a otázky

1.21.1 O organizační sekce podává závazné informace rozhodčí v sekci

1.21.2 Výklad pravidel je vyhrazen rozhodčímu v sekci a jako poslední instanci ředitel závodu a hlavní rozhodčí závodu.

1.23 Reverz

Řidič a spolujezdec vyjádří písemně, při odevzdání přihlášky, zřeknutí se na nároky pro každý typ škody v souvislosti s akcí. Zřeknutí se vztahuje na veškeré zúčastněné subjekty.

1.25.1 pořadatel má právo změnit závod nebo jej odřeknout na základě vyšší moci nebo z bezpečnostních důvodů aniž by musel nahrazovat škody.Část II.   1. V každé třídě bude po posledním závodě určen Mistr ČR.

   2. Výsledky účastníků v závodě se určují podle počtu trestných bodů. Trestné body všech sekcí se sčítají. Při rovnosti bodů rozhoduje přímé porovnání umístění všech sekcí. Pokud ani to nerozhodne, jede se dodatečná sekce.

   3. Trestné body jsou základem pro výpočet vítěze třídy a dalších míst. Vítězem třídy je jezdec s nejmenším počtem trestných bodů. Pořadatel vyvěsí průběžné a konečné výsledky.

   1. Celý seriál MČR obsahuje 8 závodů. Do celkového bodování se započítávají výsledky max.7 závodů.

Škrtá se závod s nejhorším výsledkem, / může být i 0 bodů za neúčast na závodě/

Celkovým vítězem seriálu se stává posádka s nejvyšším počtem bodů v každé třídě.

2.9.9. Bodování je od 15 bodů za 1.místo v třídě po 1 bod za 15. místo za závod po 1 bodu sestupně.Část III.

Technické předpisy

3.1 PŘÍPUSTNÉ VOZY - HOMOLOGACE3.1.1 Zúčastnit se mohou pouze terénní vozy s pohonem čtyř kol. Pro skupiny O, S, a M musí být celosvětově vyrobeno nejméně 50 identických vozů, což v případě pochybností musí doložit vlastník.3.1.2 Startuje se v

· Trial-skupina O ( Original / Originální vozy),

· Trial-skupina S ( Standard / sériové vozy),

· Trial-skupina M ( Modified / vylepšené sériové vozy)

· Trial-skupina PM (Pro Modified / vylepšené Modified)

· Trial-skupina P (Prototypy).

3.1.2.1. Vozidlo může být přihlášeno do jakékoliv vyšší třídy, než které odpovídá.

3.1.3. Vozy ve všech skupinách nesmí vážit víc než 3.500 kg.3.2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY3.2.1 Čelní sklo

Pokud se ve skupině M, PM nebo P používá čelní sklo, musí být z vrstveného skla nebo lexanu a makralonu. V žádném případě nesmí být z plexiskla.

Ve skupinách O a S se doporučuje vrstvené sklo, povolený je také lexan a makralon.

Pravidla MČR Off Road Trial 2006 - Technické podm.

 


O

S

M

PM

P 


ORIGINAL

STANDARD

MODIFED

PRO MODIFED

PROTOTYP 


 


 


vylepšené

vylepšené

Prototypy 


originální vozy

sériové vozy

sériové vozy

modifed

 
 


 


 


 


 


 
PNEU SÉRIOVÉ Orig. Rozměrů+- 5%

POVINNÉ

 


 


 


 
PNEU max.prům. 900, šířka 300

NE

POVINNÉ

POVINNÉ

 


 
HLOUBKA PROFILU max.. 18mm

POVINNÉ

POVINNÉ 


 
PNEU max. průměr 100 cm

NE

NE

NE

POVINNÉ

 
PNEU max. průměr 125 cm

NE

NE

NE

NE

POVINNÉRÁFKY max.18"

NE

POVINNÉ

POVINNÉ

 


 
BRZDY ORIGINÁL

POVINNÉ

POVINNÉ

LIBOV.

LIBOV.

LIBOV.RUČNÍ BRZDA ORIGINÁL-funkční

POVINNÉ

POVINNÉ

 


 


 
RUČNÍ BRZDA FUNKČNÍ

NE

NE

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉBRZDY NA 1 KOLO, 1 OSU

NE

NE

NE

LIBOV.

LIBOV.UZÁVĚRKY ORIGINÁL

POVINNÉ

LIBOV.

LIBOV.

LIBOV.

LIBOV.TLUMIČE

ORIGINÁL

SERIOVÉ

LIBOV.

LIBOV.

LIBOV.UCHYCENÍ TLUMIČŮ ORIGINÁL

POVINNÉ

POVINNÉ

 


 


 
PRUŽINY

ORIGINÁL

SERIOVÉ

SERIOVÉ

SERIOVÉ

LIBOV.KAROSÉRIE

ORIGINÁL

ORIGINÁL

SERIOVÉ

SERIOVÉ

LIBOV.NÁRAZNÍKY

ORIGINÁL

SERIOVÉ

LIBOV.

LIBOV.

LIBOV.MOTOR+PŘEVODOVKA *******

ORIGINÁL

SERIOVÉ

 


 


 
ČELNÍ SKLO ORIGINÁL*

POVINNÉ

POVINNÉ

 


 


 
BODYLIFT TUHÝ max. 50 mm

NE

POVINNÉ

 


 


 
OCHRANNÝ OBLOUK, RÁM *****

DOPORUČ

DOPORUČ

DOPORUČ

POVINNÉ

POVINNÉRÁM VOZU ORIG. ROZM. BEZ ÚPRAV

POVINNÉ

POVINNÉ

LIBOV.

LIBOV.

LIBOV.OPĚRKY HLAVY

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉSEDAČKY

SERIOVÉ

SERIOVÉ

SERIOVÉ

SKOŘEPINY

SKOŘEPINY4-BODOVÉ PÁSY ( minim. )

NE

NE

NE

POVINNÉ

POVINNÉ3-BODOVÉ PÁSY ( minim. )

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

NE

NEMOTORISTICKÁ PŘILBA

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉMOTORISTICKÁ KOMBINÉZA

DOPORUČ.

DOPORUČ.

DOPORUČ.

DOPORUČ.

DOPORUČ.TAŽNÁ OKA A HÁKY **

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉPŘERUŠOVAČ EL. OBVODU ***

DOPORUČ.

DOPORUČ.

DOPORUČ.

POVINNÉ

POVINNÉPALIVOVÁ NÁDRŽ ****

ORIGINÁL

LIBOV.

LIBOV.

LIBOV.

LIBOV.BATERIE ( origin. Uchycení ) ****

ORIGINÁL

ORIGINÁL

LIBOV.

NE

NECHLADIČ V MOT. PROSTORU

ORIGINÁL

LIBOV.

LIBOV.

NE

NEPŘEPÁŽKA MEZI POS. A MOT. ******

NE

NE

NE

POVINNÉ

POVINNÉŘÍZENÍ VŠECH 4 KOL

NE

NE

NE

NE

LIBOV.HASICÍ PŘÍSTROJ min. 1 kg náplň

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉKURTA NA VYPROŠTĚNÍ cca 5 m.

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

POVINNÉ

Vysvětlivky dle pravidel EUROTRIAL 2005

* Čelní sklo 3.2.1.

** Oko průměr 50 mm vpředu i vzadu reflexní barva 3.2.2.

*** Přeruš. El. Obvodu 3.2.6.

**** Palivová nádrž, baterie 3.2.7.

***** Ochr. oblouk, rám 3.2.11.****** Přepážka 3.7.6.2.

******* Stejný počet válců – 3.5.11Část IV

Sekce a hodnocení4.1 Sekce pro MČR

4.1.1 Sekce

Pro každou skupinu musí v závodě existovat následující počet sekcí. Pořadatel má právo na jejich úpravu.

6+4 sekce pro skupiny O,S,M,PM,P.

4.2 Uspořádání sekcí

4.2.1 Pokud jsou v jedné sekci různé úkoly pro skupiny O,S,M,PM nebo P, musí být úseky barevně označeny.4.2.2. Značení je po směru jízdy, vždy na levé tyči brány a sice pro

· třídu O - modrá

· třídu S - bílá

· třídu M - žlutá

· třídu PM - černá

· třídu P - červená

4.2.3 Průjezd brankami jiných tříd není povolen.4.2.4 Způsob uspořádání. Model 1.

Odstup branek – libovolný.

Šířka bran - 3,00 m +- 5 cm (měřeno vodorovně)

U speciálních protosekcí: max. 3,50 m +- 5 cm (měřeno vodorovně)

Minimální odstup uzavíracího pásu - 5,00m od pásu k pásu

Výška uzavíracího pásu - ca. 1,00 m nad zemí

Počet bran – maximum 5 bran

Pořadí – branky musí být jasně označeny v jakém pořadí se mají projíždět.

Uzavírací tyče . min. 1,00 m v myšlené čáře vně branky.

Branky musí stát svisle ve směru jízdy.

4.3.2. Mezi brankami je počet pokusů neomezený. Pouze je stanoven čas 5 minut na sekci.

4.3.4 Již projetá branka se nesmí projet znovu (vpřed ani vzad). Platí myšlená čára mezi tyčemi branky. Přejetí této čáry jakoukoliv částí vozu znamená okamžité přerušení sekce a sekce je pokládána za „nesprávně ukončenou“.

4.3.5 „Startovní BRANKA může být libovolně daleko před 1. brankou a „cílová BRANKA libovolně daleko po poslední brance.4.4. Způsob uspořádání (model) 2 – Výjezdy.4.4.1 Sekce jsou v terénu vyznačeny pásem (bez branek) a rozděleny do úseků pomocí párů branek (jeden na pravé a druhý na levé straně pásu). Branky (tabule) ukazují, kolik se připočítá trestných bodů, pokud není úsek označený tabulí projet. Minimální šířka sekce je 5,00 m

4.4.2. Mezi úseky je počet pokusů neomezený. Pouze je stanoven maximální čas 5 minut.

4.4.3. Pro úseky jsou určeny trestné body 250/200/150/100/50/0. Další trestné body jsou uvedeny v bodě 4,8 pravidel.

4.4.4 Již projetý úsek se může projet zpět až k myšlené linii „branky označující začátek“. Protnutí této čáry jakoukoliv částí vozu znamená okamžité přerušení sekce a sekce je pokládána za „nesprávně ukončenou“. Další pokusy nejsou možné a hodnotí se nejdelší pokus.

4.4.5 „Startovní branka A“ musí být nejméně 4 m před 1. úsekem na levé straně a „cílová branka E“ nejméně 4 m po posledním úseku.4.6 Jízdní předpisy   1. Vjíždí se dopředu do sekce. Od začátku sekce až do jejího konce se smějí brány / úseky projíždět jen dopředu.

Každá branka v systému 1 se může dopředu projet jen jednou. Branka musí být projeta nadpoloviční částí vozu.To znamená že při průjezdu brankou musí touto projet přední i zadní část vozu nadpoloviční většinou bráno v obryse vozu, nebo přední část vozu projede brankou celá, u zadní části stačí, když projede jedno kolo (při projetí branky přední částí vozu nesmí dojít k přejetí tyče branky před osou přední nápravy ).

   1. Pokud jsou v sekci různé branky nebo úseky pro různé třídy, mohou se projíždět pouze branky a úseky vlastní

třídy. Pokud se jakákoliv část vozidla dotkne pomyslné čáry mezi dvěma tyčemi branky nebo tabulemi úseků cizí třídy, sekce je přerušena jako nesprávně projetá.

4.6.5. Během průjezdu sekcí je povolen pouze jeden spolujezdec. Spolujezdec nemusí sekci absolvovat.

4.6.6. Mezi brankami nebo úseky je počet pokusů neomezený. Pouze je stanoven maximální čas. Pokud je překročen, sekce se ukončí jako nesprávně projetá. V systému 1 se hodnotí vůz na místě, kam se dostal při uplynutí max. času, v systému 2 platí nejdelší pokus.

4.6.7. Počátek a konec sekce jsou zřetelně označeny.Sekce začíná protnutím jakékoliv části vozidla pomyslnou čarou u tabule označující START. Sekce končí, když celý vůz opustí spojnici branky "CÍL“.

To samé platí pro branky v sekci

4.6.9. Objíždění branky je povolené, neplatí zde omezení v podobě pomyslných čar. Musí se však projet branky v určeném pořadí. Pokud se řidič dostane do kontaktu s následující brankou aniž by projel branku ve správném pořadí, hodnotí se branka jako neprojetá a sekce se na tomto místě přeruší. ( vynechání branky není povoleno ).

Kontakt znamená, že se řidič dotkne pomyslné linie branky mezi oběma tyčemi a nebo se jedné z nich dotkne.

4.6.10 Branka je projetá, pokud je zcela projeta pomyslná čára branky mezi oběma tyčemi celým obrysem vozidla.4.7. Hodnocení

4.7.1. Trestné body přiděluje odpovídající rozhodčí.

4.7.2. Nesrovnalosti se musí vyjasnit ihned na místě.

4.7.4. Protesty proti rozhodnutí rozhodčího nejsou přípustné.4.8 Trestné body:

4.8.1. Couvání pro auta sk. O, S, M 6/5/4/3/2/1 bodů Dle specifikace vozu

Couvání pro auta skupiny PM a P . 3 body

Definice couvání : Pokud auto jede, skulí se nebo klouže. Pokud se se couvání přeruší a pak pokračuje není to další couvání.

4.8.2. Dotyk tyče brány = 5 bodů

4.8.3. Podjetí vymezovacího pásu = 5 bodů.

4.8.4 Dotyk pásu nebo vymezovací tyče = 5 bodů.

4.8.5. Přejetí tyče branky, vymezovací tyče = 25 bodů.

Při opakovaném pokusu se zastaví čas v sekci a tyč se postaví znovu.

Pokud je tyč převržená, přejetá nebo zlomená, ale branka pak není projetá, tak těch 25 bodů odpadá.

4.8.6. Neprojetá branka = 50 bodů.

4.8.7. Nesprávné projetí sekce (ukončení) = 50 bodů.

model 1 + 2

Nesprávně projetá je sekce když:

 1. má vozidlo kontakt s následnou brankou, aniž by projel předešlou.

 2. posádka vzdá

 3. auto nemůže opustit sekci vlastní silou, ale jen s cizí pomocí.

 4. sekce není opuštěna správným výjezdem (tabule s nápisem CÍL).

 5. ze sekce vyjede stranou. To platí i pro pomyslnou linii.

f) část vozidla opustí startovací zónu /vjede do linie označené tabulí START)

 1. řidič nebo spolujezdec sundá přilbu nebo se odpoutá – ukončení sekce.

 2. Vozidlo projede vymezovacím pásem - ( přetržení pásu ).

 3. řidič nebo spolujezdec se dotknou vymezovacího pásu nebo tyčky rukou nebo nějakým pomocným nástrojem.

 4. je překročen maximální čas

 5. vozidlo projede již jednou projetou brankou nebo se jí dotkne. (Model 1.)

 6. pohyb vozidla během přerušení času v sekci.

 7. dotek cizí branky

n) Nesprávně projetá branka = pokud vozidlo neprojede branku dle bodu 4.6.1

Pozor: ve všech zmíněných případech sekce okamžitě končí.4.8.8. Model 2 = 250/200/150/100/50/0 bodů

Pokud se sekce v modelu 2 neprojede do konce, dávají se vedle již zmíněných bodů a bodů za uváznutí ještě body za první úsek, který nebyl projet. Rozhodující jsou trestné body, které jsou uvedeny na tabuli na začátku úseku. Hodnotí se nejdelší pokus.4.8.9. Model 1+2

Nenastoupení, odmítnutí startu = 500 bodů

Pokud řidič nenastoupí do sekce nebo prohlásí, že ji nechce projet, ve stanoveném čase závodu, dostane 500 trestných bodů za každý takový trial.4.8.10. Rozdělení skupin pro jízdy zpět

Pouze pro třídy Original, Standard a Modified.

Viz tabulka Couvání

Jezdci aut skupin O, S a M, jež zde nejsou uvedena, musí kontaktovat pořadatele, aby mohli být zařazeni do správných skupin.Ředitel závodu: Jan Choroš Vávra Hlavní rozhodčí: Jiří Boban Slovák, Mikuláš StrnadTechnická komise : Jan Choroš Vávra, Jiří Boban Slovák, Mikuláš Strnad, Marek VodrážkaVerze 18.2.2006Tento článek si můžete přečíst na webu Offroad Gateway
http://www.offroad.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.offroad.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=422