Offroad Gateway

Pravidla - Niva klub
Publikováno: Pátek, 28.03. 2003 - 10:18:36
Téma: Pravidla


Předkládáme k nahlédnutí 'Pravidla setkání přátel a majitelů vozů 4x4 na sezónu 2003', tzn. pravidla Niva klubu platná pro klubové ježdění - díky, Sváťo. Čtěte pozorně, přidejte svůj názor, upozorněte na chyby - patřičné osoby v Niva klubu se k vašim připomínkám určitě vyjádří. K připomínkování použijte, prosím, možnost 'poslat komentář' (hledejte na konci článku).1. Všeobecně

1.1 Účastníci
Právo zúčastnit se mají všichni řidiči, kteří jsou držiteli platného řidičského průkazu pro dané vozidlo. Je povolen počet spolujezdců do obsazení míst zapsaných v TP. Osádka vozidla ? jezdec a spolujezdec ? musí být řádně přihlášeni k závodu a mít podepsaný registrační formulář osádky. V řízení vozidla se mohou členové posádky střídat dle vlastního uvážení, ale jen pokud vlastní příslušné oprávnění. V průběhu soutěže nelze posádku měnit. Nejnižší věk spolujezdce je 16 let. Vozidla musí mít platnou STK a musí být opatřeny SPZ. Ve vozidle nesmí být namontovaný ochranný rám!! (viz vyhláška)

1.2 Dvojitý start
Pro jedno vozidlo jsou dovoleny nejvíce dvě samostatné posádky, avšak každá může každou soutěž jet jenom jednou. Každý účastník závodu může být registrován pouze jednou v jedné osádce. Dvojitý start automobilu se musí ohlásit při registraci. Každá z dvou posádek si vylosuje samostatné startovní pořadí.

1.3 Pravidla jízdy
Během pořádání závodů musí účastníci dodržovat pokyny pořadatelů a rozhodčích. Při vlastní jízdě v soutěžích, musí být osádkou dodrženy pravidla silničního provozu včetně připoutání členů posádky ve vozidle bezpečnostními pásy, pokud jimi je vozidlo vybaveno. Každá soutěž je hlídaná hlavním rozhodčím a traťovými komisaři. Hlavní rozhodčí ručí za řádný průběh soutěží. Je oprávněn korigovat rozhodnutí traťových komisařů a vyjasňovat všechny sporné otázky.

1.4 Zodpovědnost a vzdání se ručení
Každý účastník závodu (jezdec a spolujezdec zapsaní v registru účastníka) svými podpisy na registru zároveň prohlásí, že on osobně se neodvolatelně vzdává nároků na náhradu škody vzniklé v souvislosti se závodem vůči pořadatelům a jejich personálu, stejně jako vůči úřadům a osobám, kteří dali k dispozici cesty a pozemky. Každý účastník má právo odmítnout absolvování soutěže, či její části. Všichni účastníci prohlásí, že celý závod absolvují na vlastní riziko.

1.5 Přihlášení a registrace
Závazné přihlášky musí být podány do vyhlášeného termínu, výška startovného činí tak 600,-. Po tomto termínu přihlášení zájemci zaplatí vklad 800,-. Registrace přihlášených účastníků se provádí před zahájením závodu ve stanoveném čase. Při registraci účastníka musí být sepsán registr účastníka závodu, uhrazeno startovné a provedena přejímka vozidla. Registrace účastníků končí stanoveným časovým limitem. Po tomto limitu se již účastníci neregistrují. Při prezentaci získává posádka Jízdní výkaz, za který je plně zodpovědná. Do výkazu smí zapisovat pouze traťový komisař. Ztráta se hodnotí 50 trestnými body.

1.6 Umístění
Vítězem celého závodu je osádka, která docílí nejvíce bodů v jednotlivých soutěžích. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění v jednotlivých soutěžích.

1.7 Bodování

1. místo ???????.30
2. místo???????..27
3. místo???????..25
4. místo???????..23
5. místo???????..21
6. místo???????..20
7. místo???????..19
8. místo???????..18
9. místo???????..17
10. místo???????.16 bodů a tak dále až do 25 místa

2. Průběh a vyhodnocení jednotlivých soutěží

2.1 Průběh
Startovní pořadí bude pro každou soutěž určeno seřazením vylosovaných startovních čísel od nejnižšího do nejvyššího. Toto pořadí pro jednotlivé soutěže určíme losováním. Pokud není vozidlo připraveno ke startu v časovém limitu určeném traťovým komisařem, je trestáno 30 trestnými body. Každé vozidlo se má připravit ke startu v určeném pořadí po odstartování předchozího vozidla. Pokud jeden ze startujících vypadne, platí totéž pro následně startujícího.

2.2 Hodnocení

2.2.1 Trialové soutěže

 • 3 body - couvání (změna směru jízdy přes polovinu obvodu kola vozidla)
 • 10 bodů - dotek tyčky (tyč se hodnotí jako 1 x dotknutá pokud nedojde ke změně směru jízdy vozidla i když se vozidla dotkne vícekrát)
 • 20 bodů - každé bezdůvodné vystoupení z vozu. Spolujezdec musí do každé příští branky sedět na sedadle. Vystoupení za účelem pomoci při uvíznutí není hodnoceno. (uvíznutí = vozidlo se nepohybuje vlastní silou ani dopředu, ani dozadu)
 • 30 bodů - přejetí, zlomení, poškození jedné brankové tyče, pokud bude branková tyč přejeta jedním kolem
 • 80 bodů - neprojetí branky nerespektování rozhodčího, traťového komisaře ? jednorázově 80 plus 80 x počet neprojetých branek včetně cílové při: vzdání v sekci ( platí teprve při potvrzení hlavním rozhodčím), při neprojetí cílové branky
 • 100 bodů - cizí pomoc v sekci(tlačení) , poražená branka za cizí pomoci je hodnocena jako neprojetá!!!
 • Diskvalifikace přetržení hrazení, nebo poražení kolíku hrazení !!!
 • Šířka branek je určena na 220 cm.
 • Časový limit na projetí sekce určí pořadatel individuelně. Zanechání předmětů v sekci se hodnotí 200 body .
 • Dosažený čas bude pouze jako pomocný údaj pro případ rovnosti bodů, za předpokladu rovnosti projetých branek.

  2.2.2 Dojezd na dotek
  Úkolem této disciplíny rozjet vozidlo v určeném úseku a zastavit s co největší přesností před tyčkou. Měří se od nejbližšího bodu vozidla (1 cm - 1bod, poražení tyče - 500 bodů).

  2.2.3 Bodovačka
  Úkolem v této disciplíně je projet trialovou sekci co nejrychleji s co nejmenším počtem poražených branek. Šířka branek je dána 240 cm.
  1 sekunda = 1 trestný bod
  30 trestných bodů ???????. poražená tyč

  2.2.4 Jízda citlivosti

  Čas průjezdu ?????????????..10 ?150 bodů ( po desítkách bodů ? nejrychlejší 10b.)
  Úbytek vody??????????????10 ? 150 bodů
  Poražená tyčka?????????????10 bodů
  Neprojetí branky????????????..50 bodů
  Ztráta kelímku?????????????.200 bodů
  Dolévání vody???????????.diskvalifikace

  2.2.5 Všeobecně
  V průběhu celé soutěže musí být ve vozidla osádka zapsaná do registru účastníků. Pokud toto některá posádka nesplní , bude diskvalifikována.

  3. Rozprava
  Koná se 10 minut před startem závodu. Rozpravy je povinen zúčastnit se alespoň 1 člen posádky.Součástí rozpravy bude losování do závodu.

  4. Jízda po trati a chování účastníků
  Posádky jsou povinny dostavit se 10 min před plánovaným startem do prostoru startu do disciplíny.Po dobu závodů se posádky řídí pokyny pořadatelů. Po dobu jízdy vozidla v sekci mají do prostoru sekce vstup povolen pouze traťoví komisaři.Mimo dobu závodu je vjezd vozidel do prostoru závodu povolen pouze se svolením pořadatele.

  5. Škody na zeleni
  úmyslné poškozování zeleně, lesního porostu a trati bude potrestáno diskvalifikací a úhradou vzniklé škody

  6. Protesty
  Protesty rozhoduje ředitel závodu s hlavním rozhodčím. Protest musí být doručen hlavnímu rozhodčímu písemně včetně poplatku za protest 500,- . Protest mohou podat pouze registrovaní účastníci závodu. Protesty nutno podat nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků jednotlivých soutěží. Proti rozhodnutí protestu není odvolání. Rozhodnutí jsou písemně sdělena při vyhlašování výsledků závodu. Je možno protestovat vždy jen vůči skutečnostem vzniklým na daném závodě.

  Ředitel závodu: Svatopluk Vilhelm
  hlavní rozhodčí: Jaroslav Borský

 • Tento článek si můžete přečíst na webu Offroad Gateway
  http://www.offroad.cz

  Tento článek najdete na adrese:
  http://www.offroad.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=60